سرویس گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک یک نوع گیربکس است که در آن تغییر دنده‌ها به صورت خودکار انجام می‌شود، بدون نیاز به دستی کردن دنده‌ها توسط راننده. در گیربکس اتوماتیک، سیستم الکترونیکی و هیدرولیکی کنترلی برای تشخیص شرایط رانندگی و تغییر دنده‌ها به کار می‌رود.

گیربکس اتوماتیک دارای چندین دنده است که به صورت خودکار تغییر می‌کنند. این دنده‌ها شامل دنده پارکینگ (P)، دنده عقب (R)، دنده نوترال (N) و دنده‌های جلو (D) می‌شوند. دنده جلو (D) برای حرکت به جلو و تغییر سرعت به صورت خودکار استفاده می‌شود.

گیربکس اتوماتیک به صورت خودکار تغییر دنده‌ها را بر اساس سرعت خودرو، گشتاور موتور و سایر شرایط رانندگی تنظیم می‌کند. این نوع گیربکس برای راحتی و آسانی در رانندگی استفاده می‌شود، زیرا راننده نیازی به دستی کردن دنده‌ها و تغییر آنها ندارد.

 

سرویس گیربکس اتوماتیک

سرویس گیربکس اتوماتیک یک فرآیند تعمیر و نگهداری است که برای حفظ عملکرد صحیح و عمر طولانی گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود. این سرویس شامل چندین مورد می‌شود که در زیر به آنها اشاره می‌کنم:

1. تعویض روغن: یکی از مهمترین قسمت‌های سرویس گیربکس اتوماتیک، تعویض روغن است. روغن گیربکس باید به طور منظم تعویض شود تا کیفیت و عملکرد گیربکس حفظ شود. تعویض روغن شامل خالص کردن سیستم از روغن قدیمی، تعویض فیلتر روغن و افزودن روغن تمیز و مناسب است.

2. بررسی و تنظیم سطوح روغن: در سرویس گیربکس اتوماتیک، سطوح روغن در گیربکس بررسی و تنظیم می‌شوند. این شامل بررسی سطح روغن در مخزن گیربکس و افزودن روغن در صورت نیاز است.

3. بررسی و تعمیر قطعات: در سرویس گیربکس اتوماتیک، قطعات داخلی گیربکس بررسی و تعمیر می‌شوند. این شامل بررسی و تعمیر قطعات مکانیکی، هیدرولیکی و الکترونیکی گیربکس است. قطعاتی مانند کلاچ‌ها، بلبرینگ‌ها، سیستم هیدرولیکی و سنسورها بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض می‌شوند.

4. تنظیمات و برنامه‌ریزی: در سرویس گیربکس اتوماتیک، تنظیمات و برنامه‌ریزی سیستم کنترلی گیربکس نیز بررسی می‌شود. این شامل بررسی و تنظیم تنظیمات الکترونیکی و برنامه‌ریزی سیستم کنترلی گیربکس است.

سرویس گیربکس اتوماتیک باید توسط تکنسین‌های ماهر و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود. همچنین، توصیه می‌شود که سرویس گیربکس اتوماتیک به طور منظم و بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو انجام شود تا عملکرد بهینه گیربکس حفظ شود.

سرویس گیربکس
سرویس گیربکس

سرویس دوره‌ای گیربکس اتوماتیک

سرویس دوره‌ای گیربکس اتوماتیک یک فرآیند تعمیر و نگهداری منظم است که برای حفظ عملکرد صحیح و عمر طولانی گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود. این سرویس باید به طور دوره‌ای و بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو انجام شود. زمان و فاصله بین سرویس‌ها ممکن است بسته به نوع خودرو و شرایط رانندگی متفاوت باشد، اما به طور کلی توصیه می‌شود که سرویس دوره‌ای گیربکس اتوماتیک به صورت منظم و در بازه‌های زمانی مشخص انجام شود.

 

انواع سرویس گیربکس اتوماتیک

سرویس گیربکس اتوماتیک به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

1. سرویس روتین: این نوع سرویس به صورت منظم و بر اساس برنامه‌ریزی زمانبندی شده انجام می‌شود. در این سرویس، عملیات تعویض روغن، بررسی و تنظیم سطوح روغن، بررسی و تعمیر قطعات و تنظیمات و برنامه‌ریزی سیستم کنترلی گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود. این سرویس به منظور حفظ عملکرد بهینه گیربکس و جلوگیری از خرابی‌های ناگهانی و نقصان عملکرد صورت می‌گیرد.

2. سرویس تعمیر و نگهداری: این نوع سرویس در صورت بروز مشکلات و نیاز به تعمیرات بیشتر انجام می‌شود. در این سرویس، علاوه بر عملیات‌های سرویس روتین، تعمیرات و تعویض قطعات معیوب و خراب شده گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود. این سرویس به منظور بازیابی و بهبود عملکرد گیربکس پس از بروز مشکلات و خرابی‌ها انجام می‌شود.

در هر دو نوع سرویس، توصیه می‌شود که به یک کارگاه معتبر و تکنسین‌های ماهر مراجعه کنید تا سرویس گیربکس اتوماتیک به شکل صحیح و اصولی صورت گیرد.

 

سرویس روتین گیربکس اتوماتیک

سرویس روتین گیربکس اتوماتیک یک سرویس منظم است که برای حفظ عملکرد بهینه و عمر طولانی گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود. زمان انجام این سرویس بسته به نوع خودرو، شرایط رانندگی و توصیه‌های تولید کننده ممکن است متفاوت باشد. اما به طور کلی، توصیه می‌شود که سرویس روتین گیربکس اتوماتیک به صورت منظم و بر اساس برنامه‌ریزی زمانبندی شده انجام شود.

معمولاً برای سرویس روتین گیربکس اتوماتیک، توصیه می‌شود هر 30,000 تا 60,000 کیلومتر یا هر 2 تا 4 سال به راهنمایی تولید کننده خودرو مراجعه کنید تا زمان دقیق سرویس گیربکس اتوماتیک را بررسی کنید. تولید کننده خودرو ممکن است توصیه‌های خاصی برای زمان انجام سرویس روتین گیربکس اتوماتیک داشته باشد.

سرویس روتین گیربکس اتوماتیک شامل تعویض روغن گیربکس، تعویض فیلتر روغن، بررسی و تنظیم سطوح روغن، بررسی و تعمیر قطعات مکانیکی و هیدرولیکی گیربکس، و تنظیمات و برنامه‌ریزی سیستم کنترلی گیربکس است. این سرویس به منظور حفظ عملکرد بهینه گیربکس و جلوگیری از خرابی و نقصان در عملکرد آن انجام می‌شود.

توصیه می‌شود که برای سرویس روتین گیربکس اتوماتیک، به یک کارگاه معتبر و تکنسین‌های ماهر مراجعه کنید تا سرویس گیربکس اتوماتیک به شکل صحیح و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.

 

سرویس تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک

سرویس تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود و در صورت بروز مشکلات و نیاز به تعمیرات بیشتر انجام می‌شود. این سرویس به منظور بازیابی و بهبود عملکرد گیربکس پس از بروز مشکلات و خرابی‌ها انجام می‌شود. برخی از مراحل اصلی سرویس تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک عبارتند از:

1. بررسی و تشخیص مشکلات: در ابتدا، گیربکس اتوماتیک بررسی می‌شود تا مشکلات و نقصان عملکرد شناسایی شوند. این شامل بررسی علائم نامطلوب، صداها، لرزش‌ها و هرگونه نشانه‌ای از خرابی است.

2. تعمیر قطعات: در صورت شناسایی قطعات خراب یا معیوب در گیربکس اتوماتیک، اقدام به تعمیر یا تعویض آنها می‌شود. این شامل تعمیر کلاچ‌ها، بلبرینگ‌ها، سیستم هیدرولیکی، سنسورها و سایر قطعات مکانیکی و الکترونیکی است.

3. تنظیمات و برنامه‌ریزی: در این سرویس، تنظیمات و برنامه‌ریزی سیستم کنترلی گیربکس نیز بررسی می‌شود. این شامل بررسی و تنظیم تنظیمات الکترونیکی و برنامه‌ریزی سیستم کنترلی گیربکس است.

4. تست و آزمایش: پس از انجام تعمیرات و تنظیمات، گیربکس اتوماتیک تست و آزمایش می‌شود تا عملکرد صحیح آن تأیید شود.

توصیه می‌شود که برای سرویس تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک، به یک کارگاه معتبر و تکنسین‌های ماهر مراجعه کنید. آنها با استفاده از تجهیزات مناسب و با رعایت دستورالعمل‌های تولید کننده، سرویس گیربکس اتوماتیک را به شکل صحیح انجام خواهند داد.

تعویض روغن گیربکس
تعویض روغن گیربکس

سرویس روغن گیربکس اتوماتیک

سرویس روغن گیربکس اتوماتیک یکی از مهمترین سرویس‌هایی است که برای حفظ عملکرد بهینه و عمر طولانی گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود. در این سرویس، روغن قدیمی و آلوده گیربکس تخلیه و جایگزین آن با روغن تازه و مناسب صورت می‌گیرد. این سرویس باید به طور دوره‌ای و بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو انجام شود.

مراحل اصلی سرویس روغن گیربکس اتوماتیک عبارتند از:

1. خالص کردن سیستم: در ابتدا، روغن قدیمی و آلوده گیربکس تخلیه می‌شود. این عملیات شامل خالص کردن سیستم از روغن قدیمی و آلوده است تا روغن تازه بتواند به طور کامل در سیستم جریان یابد.

2. تعویض فیلتر روغن: فیلتر روغن گیربکس نقش مهمی در تصفیه روغن و جلوگیری از ورود ذرات آلودگی به سیستم دارد. در سرویس روغن گیربکس اتوماتیک، فیلتر روغن تعویض می‌شود تا روغن تازه به خوبی تصفیه شود و از ذرات آلودگی محافظت کند.

3. افزودن روغن تازه: پس از تخلیه روغن قدیمی و تعویض فیلتر روغن، روغن تازه و مناسب برای گیربکس اتوماتیک افزوده می‌شود. مقدار و نوع روغن مورد استفاده باید بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو تعیین شود.

4. بررسی سطوح روغن: در انتهای سرویس روغن گیربکس اتوماتیک، سطوح روغن در گیربکس بررسی و تنظیم می‌شوند. این شامل بررسی سطح روغن در مخزن گیربکس و افزودن روغن در صورت نیاز است.

توصیه می‌شود که سرویس روغن گیربکس اتوماتیک به صورت منظم و بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو انجام شود. همچنین، استفاده از روغن مناسب و تمیز نیز برای حفظ عملکرد بهینه گیربکس اتوماتیک بسیار مهم است.

 

زمان انجام سرویس گیربکس اتوماتیک

زمان انجام سرویس گیربکس اتوماتیک ممکن است بسته به نوع خودرو، شرایط رانندگی و توصیه‌های تولید کننده متفاوت باشد. اما به طور کلی، توصیه می‌شود که سرویس گیربکس اتوماتیک به صورت منظم و بر اساس برنامه‌ریزی زمانبندی شده انجام شود.

معمولاً برای سرویس روتین گیربکس اتوماتیک، تعویض روغن و بررسی سطوح روغن در هر 30,000 تا 60,000 کیلومتر یا هر 2 تا 3 سال توصیه می‌شود. اما دقت کنید که این مقادیر ممکن است بسته به خودرو و شرایط رانندگی متفاوت باشد، بنابراین بهتر است به راهنمایی تولید کننده خودرو مراجعه کنید تا زمان دقیق سرویس گیربکس اتوماتیک را بررسی کنید.

همچنین، در صورت بروز مشکلات یا نشانه‌های عملکرد نامطلوب در گیربکس اتوماتیک، ممکن است نیاز به سرویس فوری داشته باشید. در این صورت، بهتر است به یک کارگاه معتبر و تکنسین‌های ماهر مراجعه کنید تا مشکل را تشخیص داده و تعمیرات لازم را انجام دهند.

به طور کلی، رعایت برنامه‌ریزی منظم سرویس گیربکس اتوماتیک به شما کمک می‌کند تا عملکرد بهینه گیربکس را حفظ کنید و از خرابی‌ها و مشکلات جلوگیری کنید.

 

مونتاژ گیربکس اتوماتیک

مونتاژ گیربکس اتوماتیک یک فرآیند پیچیده است که در آن قطعات مختلف گیربکس اتوماتیک با هم ترکیب می‌شوند تا گیربکس کامل شود. این فرآیند توسط تکنسین‌های ماهر و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام می‌شود. مراحل اصلی مونتاژ گیربکس اتوماتیک عبارتند از:

1. آماده‌سازی قطعات: قبل از شروع به مونتاژ گیربکس اتوماتیک، قطعات مختلف گیربکس باید آماده‌سازی شوند. این شامل بررسی قطعات، تمیز کردن آنها و اطمینان حاصل کردن از کیفیت و سالم بودن آنها است.

2. مونتاژ قطعات: در این مرحله، قطعات مختلف گیربکس اتوماتیک به ترتیب مشخص و با استفاده از ابزارهای مناسب با هم ترکیب می‌شوند. این شامل نصب دیسک‌ها، کلاچ‌ها، بلبرینگ‌ها، شافت‌ها، دیگر قطعات مکانیکی و الکترونیکی گیربکس است.

3. تنظیمات و تست: پس از مونتاژ قطعات، گیربکس اتوماتیک تنظیمات لازم را می‌بیند تا عملکرد صحیح آن تأیید شود. این شامل تنظیمات مکانیکی و الکترونیکی، تست عملکرد گیربکس و اطمینان حاصل کردن از صحیح آن است.

مونتاژ گیربکس اتوماتیک یک فرآیند حساس است و نیاز به تخصص و دقت بالا دارد. برای انجام مونتاژ گیربکس اتوماتیک، بهتر است به تکنسین‌های ماهر و مراجعه کنید تا این فرآیند به شکل صحیح و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.

 

سرویس روغن گیربکس اتوماتیک

سرویس روغن گیربکس اتوماتیک یکی از مهمترین سرویس‌هایی است که برای حفظ عملکرد بهینه و عمر طولانی گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود. در این سرویس، روغن قدیمی و آلوده گیربکس تخلیه و جایگزین آن با روغن تازه و مناسب صورت می‌گیرد. این سرویس باید به طور دوره‌ای و بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو انجام شود.

مراحل اصلی سرویس روغن گیربکس اتوماتیک عبارتند از:

1. خالص کردن سیستم: در ابتدا، روغن قدیمی و آلوده گیربکس تخلیه می‌شود. این عملیات شامل خالص کردن سیستم از روغن قدیمی و آلوده است تا روغن تازه بتواند به طور کامل در سیستم جریان یابد.

2. تعویض فیلتر روغن: فیلتر روغن گیربکس نقش مهمی در تصفیه روغن و جلوگیری از ورود ذرات آلودگی به سیستم دارد. در سرویس روغن گیربکس اتوماتیک، فیلتر روغن تعویض می‌شود تا روغن تازه به طور بهینه در سیستم گیربکس جریان یابد.

3. افزودن روغن تازه: پس از تخلیه روغن قدیمی و تعویض فیلتر روغن، روغن تازه و مناسب برای گیربکس اتوماتیک افزوده می‌شود. مقدار و نوع روغن مورد استفاده باید بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو تعیین شود.

4. بررسی سطوح روغن: در انتهای سرویس روغن گیربکس اتوماتیک، سطوح روغن در گیربکس بررسی و تنظیم می‌شوند. این شامل بررسی سطح روغن در مخزن گیربکس و افزودن روغن در صورت نیاز است.

توصیه می‌شود که سرویس روغن گیربکس اتوماتیک به صورت منظم و بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو انجام شود. همچنین، استفاده از روغن مناسب و تمیز نیز برای حفظ عملکرد بهینه گیربکس اتوماتیک بسیار مهم است.

 

سرویس سیستم کامپیوتری گیربکس اتوماتیک

سرویس سیستم کامپیوتری گیربکس اتوماتیک یکی از مراحل مهم در نگهداری و تعمیر گیربکس اتوماتیک است. این سرویس به منظور بررسی و تنظیمات سیستم کنترلی الکترونیکی گیربکس اتوماتیک انجام می‌شود. مراحل اصلی سرویس سیستم کامپیوتری گیربکس اتوماتیک عبارتند از:

1. تشخیص خطاها: در ابتدا، با استفاده از دستگاه تشخیص خطا (Diagnostic Tool)، سیستم کامپیوتری گیربکس اتوماتیک بررسی می‌شود تا هرگونه خطاها و مشکلات در سیستم شناسایی شوند.

2. پاکسازی حافظه: در صورت وجود خطاها و اطلاعات غیرضروری در حافظه سیستم کامپیوتری، حافظه پاکسازی می‌شود تا از اطلاعات نامناسب و نادرست خلاص شود.

3. بروزرسانی نرم‌افزار: در صورت وجود نسخه‌های جدید نرم‌افزار برای سیستم کامپیوتری گیربکس اتوماتیک، بروزرسانی نرم‌افزار انجام می‌شود تا عملکرد بهینه و به‌روز سیستم تضمین شود.

4. تنظیمات و برنامه‌ریزی: در این مرحله، تنظیمات و برنامه‌ریزی سیستم کامپیوتری گیربکس اتوماتیک بررسی و تنظیم می‌شوند. این شامل تنظیمات مربوط به تغییرات سرعت، تنظیمات کنترل ترمز، تنظیمات ترمز موتور و سایر تنظیمات مربوط به عملکرد گیربکس است.

توصیه می‌شود که سرویس سیستم کامپیوتری گیربکس اتوماتیک توسط تکنسین‌های ماهر و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود. همچنین، این سرویس باید بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو و با استفاده از نرم‌افزارها و دستگاه‌های تشخیص خطا مناسب انجام شود.

 

هر چند وقت یکبار باید گیربکس اتوماتیک خود را سرویس کنم؟

توصیه می‌شود که برای حفظ عملکرد بهینه و عمر طولانی گیربکس اتوماتیک، سرویس روتین گیربکس اتوماتیک را به صورت منظم و بر اساس راهنمایی‌های تولید کننده خودرو انجام دهید. این فرایند معمولاً شامل تعویض روغن گیربکس، تعویض فیلتر روغن، بررسی و تنظیم سطوح روغن، بررسی و تعمیر قطعات مکانیکی و هیدرولیکی گیربکس، و تنظیمات و برنامه‌ریزی سیستم کنترلی گیربکس است.

با این حال، زمان دقیق سرویس گیربکس اتوماتیک بسته به نوع خودرو، شرایط رانندگی، و توصیه‌های تولید کننده ممکن است متفاوت باشد. بهتر است به راهنمایی تولید کننده خودرو مراجعه کنید تا زمان دقیق سرویس گیربکس اتوماتیک را بررسی کنید و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنید.

 

نشانه های نشتی روغن گیربکس

نشانه‌های نشتی روغن گیربکس ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1. لکه‌های روغنی زیر خودرو: اگر روغن گیربکس نشت کند، ممکن است لکه‌های روغنی زیر خودرو دیده شود. این لکه‌ها معمولاً در نزدیکی منطقه گیربکس قرار می‌گیرند.

2. بوی روغن سوخته: نشت روغن گیربکس ممکن است باعث بوی مشخصی از روغن سوخته شده در نزدیکی گیربکس شود. این بو معمولاً توسط راننده در داخل خودرو قابل تشخیص است.

3. کاهش سطح روغن گیربکس: اگر روغن گیربکس نشت کند، سطح روغن در گیربکس کاهش می‌یابد. در صورتی که سطح روغن گیربکس به طور مداوم کاهش یابد، این ممکن است نشانه‌ای از نشتی باشد.

4. عملکرد نامناسب گیربکس: نشت روغن گیربکس ممکن است باعث عملکرد نامناسب گیربکس شود. ممکن است تغییرات در تسریع، توقف، تغییر دنده و یا صداهای غیرعادی در گیربکس مشاهده شود.

در صورت مشاهده هر یک از این نشانه‌ها، توصیه می‌شود به یک تعمیرکار ماهر مراجعه کنید تا نشتی را تشخیص داده و تعمیر کند. نشتی روغن گیربکس می‌تواند باعث آسیب به سیستم گیربکس شود و باید به سرعت رفع شود.

 

نشتی روغن گیربکس
نشتی روغن گیربکس

هزینه سرویس گیربکس اتوماتیک چقدر است؟

هزینه سرویس گیربکس اتوماتیک ممکن است بسته به چندین عامل متفاوت باشد، از جمله:

1. نوع خودرو: هزینه سرویس گیربکس اتوماتیک ممکن است بسته به نوع خودرویی که دارید متفاوت باشد. خودروهای لوکس و ورزشی معمولاً هزینه بیشتری برای سرویس دارند.

2. محل سرویس: هزینه سرویس گیربکس اتوماتیک ممکن است بسته به محلی که سرویس را انجام می‌دهید متفاوت باشد. در شهرهای بزرگ و مناطق گرانقیمت، هزینه بیشتری ممکن است داشته باشید.

3. مرکز خدمات: هزینه سرویس گیربکس اتوماتیک ممکن است بسته به مرکز خدماتی که انتخاب می‌کنید متفاوت باشد. مراکز خدمات رسمی خودروها معمولاً هزینه بیشتری دارند.

4. نوع سرویس: هزینه سرویس گیربکس اتوماتیک ممکن است بسته به نوع سرویسی که انجام می‌دهید متفاوت باشد. سرویس روتین گیربکس اتوماتیک معمولاً هزینه کمتری نسبت به سرویس تعمیر و نگهداری دارد.

 

افزایش عمر گیربکس اتوماتیک

برای افزایش عمر گیربکس اتوماتیک، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. سرویس منظم: رعایت برنامه‌ریزی سرویس روتین گیربکس اتوماتیک و انجام آن به موقع می‌تواند به حفظ عملکرد بهینه و عمر طولانی گیربکس کمک کند. اطمینان حاصل کنید که تعویض روغن و فیلتر روغن به موقع انجام شود و سایر مراحل سرویس را نیز به درستی انجام دهید.

2. رانندگی ملایم: رانندگی با دقت و ملایم می‌تواند به حفظ گیربکس کمک کند. اجتناب از شتاب‌های ناگهانی، تغییرات سریع سرعت و استفاده صحیح از سیستم ترمز می‌تواند استهلاک زودرس قطعات گیربکس را کاهش دهد.

3. استفاده از روغن مناسب: استفاده از روغن مناسب و تعویض آن به موقع می‌تواند عمر گیربکس را افزایش دهد. راهنمایی‌های تولید کننده خودرو را در مورد نوع و تعداد تعویض روغن رعایت کنید.

4. جلوگیری از بار زیاد: جلوگیری از بار زیاد بر روی گیربکس اتوماتیک می‌تواند به حفظ آن کمک کند. از بار زیاد در کشش و کشش سنگین خودرو پرهیز کنید.

5. نگهداری و تعمیرات منظم: بررسی و تعمیرات منظم قطعات مکانیکی و هیدرولیکی گیربکس اتوماتیک می‌تواند از عملکرد بهینه آن اطمینان حاصل کند. در صورت بروز هرگونه نشانه‌ای از خرابی یا عدم عملکرد صحیح، به تعمیرگاه معتبر مراجعه کنید.

6. رعایت دمای مناسب: جلوگیری از عملکرد گیربکس در دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم می‌تواند به حفظ آن کمک کند. در صورت نیاز، از سیستم خنک‌کننده گیربکس استفاده کنید.

7. رانندگی در شرایط مناسب: جلوگیری از رانندگی در شرایط سخت مانند آب و هوای بسیار بد، مسیرهای نامساعد و زمان‌های ترافیک شدید می‌تواند به حفظ گیربکس کمک کند.

با رعایت این اقدامات، می‌توانید عمر گیربکس اتوماتیک خود را افزایش دهید و از عملکرد بهینه آن برخوردار شوید.

 

انواع روغن گیربکس اتوماتیک

روغن گیربکس اتوماتیک ممکن است در انواع مختلفی در دسترس باشد، اما نوع روغن مورد نیاز برای گیربکس اتوماتیک شما بسته به خودرو و راهنمایی‌های تولید کننده آن متفاوت است. در ادامه، برخی از انواع روغن‌های استفاده شده در گیربکس اتوماتیک را ذکر می‌کنیم:

1. روغن ATF (Automatic Transmission Fluid): روغن ATF یکی از رایج‌ترین انواع روغن‌های استفاده شده در گیربکس اتوماتیک است. این روغن دارای خواص خاصی است که برای عملکرد صحیح گیربکس اتوماتیک ضروری است. ATF به انواع مختلفی تقسیم می‌شود، مانند ATF Dexron و ATF Mercon، که هر کدام برای خودروهای خاصی توصیه می‌شوند.

2. روغن CVT (Continuously Variable Transmission): روغن CVT برای خودروهایی با گیربکس متغیر پیوسته (CVT) استفاده می‌شود. این نوع روغن دارای خواص منحصر به فردی است که برای عملکرد صحیح گیربکس CVT ضروری است.

3. روغن DCT (Dual Clutch Transmission): روغن DCT برای خودروهایی با گیربکس دوگانه کلاچ (DCT) استفاده می‌شود. این نوع روغن دارای خواص خاصی است که برای عملکرد صحیح گیربکس DCT ضروری است.

امتیاز 5 از 5

برای رفع مشکل گیربکس خودروی خود و یا انجام سرویس های دوره ای، با کارشناسان ما تماس بگیرید:  ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

—————————————————————–

راه های ارتباطی با تعمیرگاه گیربکس پرشین

موبایل (میلاد کورد): ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

اینستاگرام: chaina_transmission@

کانال آپارات تعمیرگاه گیربکس پرشین

کانال یوتوب تعمیرگاه گیربکس پرشین

—————————————————————–

تعمیرگاه گیربکس پرشین، با مدیریت میلاد کورد، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ در زمینه تعمیرات تخصصی گیربکس‌های اتوماتیک و دنده‌ای انواع خودروهای لوکس چینی، کره‌ای و ژاپنی آغاز کرد.

این تعمیرگاه همواره به دنبال ارایه بهترین خدمات و سرویس ها به مشتریان خود بوده است و اکنون مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های عیب‌یاب تخصصی گیربکس دنده‌ای و اتوماتیک کلیه خودروها می باشد.

تعمیرگاه گیربکس پرشین جهت جلب رضایت شما مشتریان گرامی، خدماتی چون مشاوره تلفنی و همچنین خودروبر رایگان از سراسر نقاط تهران قرار داده است.

میلاد کورد: ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

آدرس: تهران، تهرانسر، بلوار گلها، کارواش گلها، تعمیرگاه گیربکس پرشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *