علت تقه زدن گیربکس چیست؟

تقه زدن گیربکس

علل تقه زدن گیربکس‌ اتوماتیک

تقه زدن گیربکس اتوماتیک ممکن است به علت چندین عامل باشد. در زیر برخی از علل متداول را بررسی می‌کنیم:

1. نقص در سیستم هیدرولیک: گیربکس اتوماتیک دارای سیستم هیدرولیک است که برای تغییر دنده‌ها و کنترل گیربکس استفاده می‌شود. اگر سیستم هیدرولیک دچار نقص شود، ممکن است تقه زدن رخ دهد.

2. روغن گیربکس: روغن گیربکس اتوماتیک برای حفظ عملکرد صحیح گیربکس بسیار مهم است. اگر روغن گیربکس کثیف یا کم باشد، ممکن است تقه زدن رخ دهد. همچنین، استفاده از روغن نامناسب نیز می‌تواند عامل تقه زدن باشد.

3. سایر مشکلات مکانیکی: مشکلات مکانیکی مانند کمبود روغن در بلبرینگ‌ها، کمپرسورهای هیدرولیک، یا مشکلات در دنده‌ها و کلاچ‌ها نیز می‌توانند باعث تقه زدن گیربکس شوند.

4. سنسورها و الکترونیک: سنسورها و سیستم‌های الکترونیکی در گیربکس اتوماتیک نقش مهمی در کنترل و تنظیم عملکرد دارند. اگر یکی از سنسورها خراب شود یا سیستم الکترونیکی دچار نقص شود، ممکن است تقه زدن رخ دهد.

5. استفاده نادرست: استفاده نادرست از گیربکس اتوماتیک می‌تواند باعث تقه زدن شود. به عنوان مثال، تغییر دنده در حالت حرکت، تغییر دنده بین حالت‌های پارک و رونده، یا تغییر دنده در حالت سرعت بالا ممکن است باعث تقه زدن شود.

در هر صورت، برای تشخیص دقیق علت تقه زدن گیربکس اتوماتیک، بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید.

 

رفع تقه زدن گیربکس اتوماتیک

رفع تقه زدن گیربکس اتوماتیک بستگی به علت دقیق آن دارد. اما در ادامه چند راهنمایی برای رفع مشکل ممکن است مفید باشد:

1. بررسی سطح روغن: ابتدا باید سطح روغن گیربکس را بررسی کنید. اگر سطح روغن کم است، آن را با روغن مناسب بررسی کنید. همچنین، اگر روغن کثیف است، بهتر است آن را تعویض کنید.

2. بررسی سیستم هیدرولیک: اگر گیربکس اتوماتیک دارای سیستم هیدرولیک است، باید سیستم هیدرولیک را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ نشتی در سیستم وجود ندارد و سطح روغن هیدرولیک مناسب است.

3. بررسی کلاچ‌ها: اگر تقه زدن در دنده‌های خاصی اتفاق می‌افتد، ممکن است کلاچ‌ها نیاز به تنظیم یا تعویض داشته باشند. در این صورت، بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید.

4. بررسی سنسورها و الکترونیک: سنسورها و سیستم‌های الکترونیکی در گیربکس اتوماتیک نقش مهمی در کنترل و تنظیم عملکرد دارند. اگر یکی از سنسورها خراب است یا سیستم الکترونیکی دچار نقص است، بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید.

5. مراجعه به تعمیرکار متخصص: اگر مشکل هنوز حل نشده است، بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید. آنها می‌توانند با بررسی دقیق گیربکس و استفاده از تجهیزات تعمیر و تست مناسب، علت دقیق را تشخیص داده و تعمیر مناسب را انجام دهند.

مهم است به یاد داشته باشید که تعمیر گیربکس اتوماتیک ممکن است نیاز به تخصص و تجهیزات خاصی داشته باشد. بنابراین، بهتر است این کار را به تعمیرکاران متخصص و مجرب بسپارید.

دلیل تقه زدن گیربکس
دلیل تقه زدن گیربکس

علل تقه زدن گیربکس‌ دنده ای

تقه زدن گیربکس دنده ای نیز می‌تواند به علت چندین عامل باشد. در زیر برخی از علل متداول را بررسی می‌کنیم:

1. کمبود روغن: روغن گیربکس دنده ای برای حفظ عملکرد صحیح گیربکس بسیار مهم است. اگر روغن کم باشد یا کثیف شود، ممکن است تقه زدن رخ دهد. همچنین، استفاده از روغن نامناسب نیز می‌تواند عامل تقه زدن باشد.

2. سایر مشکلات مکانیکی: مشکلات مکانیکی مانند کمبود روغن در بلبرینگ‌ها، کمپرسورها، یا مشکلات در دنده‌ها و کلاچ‌ها نیز می‌توانند باعث تقه زدن گیربکس شوند.

3. کلاچ‌ها: کلاچ‌ها در گیربکس دنده ای نقش مهمی در تغییر دنده‌ها و انتقال قدرت دارند. اگر کلاچ‌ها فرسوده شوند یا نیاز به تنظیم داشته باشند، ممکن است تقه زدن رخ دهد.

4. سیستم هیدرولیک: برخی از گیربکس‌های دنده ای دارای سیستم هیدرولیک هستند که برای تغییر دنده‌ها و کنترل گیربکس استفاده می‌شود. اگر سیستم هیدرولیک دچار نقص شود، ممکن است تقه زدن رخ دهد.

5. استفاده نادرست: استفاده نادرست از گیربکس دنده ای می‌تواند باعث تقه زدن شود. به عنوان مثال، تغییر دنده در حالت حرکت، تغییر دنده بین حالت‌های پارک و رونده، یا تغییر دنده در حالت سرعت بالا ممکن است باعث تقه زدن شود.

 

رفع تقه زدن گیربکس دنده ای

رفع تقه زدن گیربکس دنده ای نیز بستگی به علت دقیق آن دارد. اما در ادامه چند راهنمایی برای رفع مشکل ممکن است مفید باشد:

1. بررسی سطح روغن: ابتدا باید سطح روغن گیربکس را بررسی کنید. اگر سطح روغن کم است، آن را با روغن مناسب بررسی کنید. همچنین، اگر روغن کثیف است، بهتر است آن را تعویض کنید.

2. بررسی کلاچ‌ها: کلاچ‌ها در گیربکس دنده ای نقش مهمی در تغییر دنده‌ها و انتقال قدرت دارند. اگر تقه زدن در دنده‌های خاصی اتفاق می‌افتد، ممکن است کلاچ‌ها نیاز به تنظیم یا تعویض داشته باشند. در این صورت، بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید.

3. بررسی مشکلات مکانیکی: مشکلات مکانیکی مانند کمبود روغن در بلبرینگ‌ها، کمپرسورها، یا مشکلات در دنده‌ها و کلاچ‌ها نیز می‌توانند باعث تقه زدن گیربکس شوند. در این صورت، بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید.

4. مراجعه به تعمیرکار متخصص: اگر مشکل هنوز حل نشده است، بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید. آنها می‌توانند با بررسی دقیق گیربکس و استفاده از تجهیزات تعمیر و تست مناسب، علت دقیق را تشخیص داده و تعمیر مناسب را انجام دهند.

مهم است به یاد داشته باشید که تعمیر گیربکس دنده ای ممکن است نیاز به تخصص و تجهیزات خاصی داشته باشد. بنابراین، بهتر است این کار را به تعمیرکاران متخصص و مجرب بسپارید.

 

سایر مشکلاتی که می‌تواند باعث ایجاد و بروز صدا درگیربکس اتوماتیک خودرو شود

صداهای غیرعادی در گیربکس اتوماتیک خودرو ممکن است به علت مشکلات مختلفی باشد. در زیر برخی از مشکلات متداول را بررسی می‌کنیم که می‌توانند باعث ایجاد صدا در گیربکس اتوماتیک شوند:

1. کمبود روغن: کمبود یا کثیف شدن روغن گیربکس می‌تواند باعث ایجاد صداهای غیرعادی شود. در صورتی که سطح روغن کم است یا روغن کثیف است، باید روغن را تعویض کنید و سطح آن را بررسی کنید.

2. کلاچ‌ها: مشکلات در کلاچ‌ها می‌توانند باعث ایجاد صداهای غیرعادی شوند. اگر کلاچ‌ها فرسوده شده یا خراب شده‌اند، ممکن است نیاز به تعویض داشته باشند.

3. بلبرینگ‌ها: بلبرینگ‌های گیربکس که برای حرکت صاف و بی‌صدا دنده‌ها استفاده می‌شوند، ممکن است فرسوده شده یا خراب شوند. این مشکل می‌تواند باعث ایجاد صداهای غیرعادی در گیربکس شود.

4. سیستم هیدرولیک: اگر گیربکس اتوماتیک دارای سیستم هیدرولیک است، مشکلات در این سیستم می‌توانند باعث ایجاد صداهای غیرعادی شوند. نشتی در سیستم هیدرولیک یا عدم عملکرد صحیح این سیستم می‌تواند مشکلات صدازایی ایجاد کند.

5. سایر مشکلات مکانیکی: مشکلات مکانیکی دیگری مانند دنده‌های فرسوده، شیارهای خراب یا دنده‌های گیر نکرده نیز می‌توانند باعث ایجاد صداهای غیرعادی در گیربکس شوند.

تقه گیربکس
تقه گیربکس

گاز هرز خوردن گیربکس در حالت D

 درصورتی‌که خودرو در حالت D یا در حالت R و M باشد و هرز گاز بخورد (فشار بر روی پدال گاز نسبت به‌ سرعت حرکت خودرو یکسان نباشد)، علت آن احتمالاً می‌تواند یکی از موارد باشد:

1- گرفتگی (مسدود شدن) فیلتر روغن گیربکس که در این حالت با خاموش و روشن کردن خودرو، مسافت کوتاهی را می‌توان طی کرد ولی مجدداً گاز هرز می‌خورد.

2- از بین رفتن باند یا کلاچ گیربکس، که در اثر استفاده نادرست از خودرو و یا استهلاک آن اتفاق می‌افتد.

3- ظاهر شدن چراغ هشدار چشمک‌زن (اسنو و اسپرت) و قرار گرفتن خودرو در دنده اضطراری (دنده 3) و عدم تعویض دنده‌ی مناسب، روشن شدن این آلارم نشانه‌ی وجود مشکلی درگیربکس اتوماتیک است.  یکی از نکات اصلی و ساده در ارتباط با روشن شدن این آلارم، فرارسیدن زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک است که ECU بر اساس پارامترهای ارسالی از حسگر میزان آلودگی روغن درگیربکس و میزان ساعت کارکرد روغن را تشخیص می‌دهد. با فرارسیدن موعد تعویض روغن، چراغ‌های چشمک‌زن را جهت اطلاع راننده روشن می‌کند که این ایراد فنی توسط دستگاه دیاگ قابل‌ تشخیص است و بعد از تعویض روغن، عدد آلودگی روغن را می‌بایست با دستگاه دیاگ کم کرد.

 

عدم‌ تغییر وضعیت دنده با جابجایی دسته‌دنده اتوماتیک

عدم تغییر وضعیت دنده با جابجایی دسته‌دنده اتوماتیک ممکن است به علت مشکلات مختلفی باشد. در زیر برخی از علل متداول را بررسی می‌کنیم:

1. کمبود روغن: روغن گیربکس اتوماتیک برای حفظ حرکت صاف و صداکم دنده‌ها استفاده می‌شود. اگر سطح روغن کم باشد یا کیفیت آن مناسب نباشد، ممکن است تغییر وضعیت دنده با جابجایی دسته‌دنده اتوماتیک مشکل داشته باشد.

2. مشکل در سیستم هیدرولیک: گیربکس اتوماتیک دارای سیستم هیدرولیک است که برای تغییر دنده‌ها و کنترل گیربکس استفاده می‌شود. اگر سیستم هیدرولیک دچار نقص شود، ممکن است تغییر وضعیت دنده به درستی انجام نشود.

3. مشکل در سنسورها: سنسورهای موجود در گیربکس اتوماتیک مسئول تشخیص وضعیت دنده‌ها هستند. اگر سنسورها خراب شوند یا اطلاعات نادرستی را به سیستم ارسال کنند، ممکن است تغییر وضعیت دنده با جابجایی دسته‌دنده اتوماتیک مشکل داشته باشد.

4. مشکل در کابل‌ها یا مکانیزم دسته‌دنده: اگر کابل‌های متصل به دسته‌دنده اتوماتیک خراب شوند یا مکانیزم دسته‌دنده دچار نقص شود، ممکن است تغییر وضعیت دنده به درستی انجام نشود.

 

وجود ضربه‌های شدید در زمان شروع به حرکت

وجود ضربه‌های شدید در زمان شروع به حرکت می‌تواند یکی از علل تقه زدن گیربکس اتوماتیک باشد. این ضربه‌ها ممکن است به دلیل عوامل زیر رخ دهند:

1. تنظیمات نامناسب: اگر تنظیمات گیربکس اتوماتیک شما نامناسب باشد، ممکن است در زمان شروع به حرکت، دنده‌ها با ضربه‌ای شدید تغییر کنند.

2. عملکرد نامناسب ترمز: استفاده نادرست از ترمز می‌تواند باعث تولید ضربه‌های شدید در زمان شروع به حرکت شود. به عنوان مثال، اگر شما ترمز را به طور ناگهانی و بیش از حد فشار دهید و سپس آن را رها کنید، گیربکس ممکن است با ضربه‌ای شدید تغییر دهد.

3. خرابی در سیستم تعلیق: خرابی در سیستم تعلیق خودرو می‌تواند باعث تولید ضربه‌های شدید در زمان شروع به حرکت شود. این خرابی ممکن است شامل سستی در جلو یا عقب خودرو، لرزش‌های نامنظم و یا خرابی در قطعات تعلیق باشد.

4. خرابی در سیستم گیربکس: خرابی در قطعات داخلی گیربکس اتوماتیک می‌تواند باعث تولید ضربه‌های شدید در زمان شروع به حرکت شود. به عنوان مثال، خرابی در کلاچ گیربکس یا در قطعات مکانیکی دیگر می‌تواند این مشکل را ایجاد کند.

 

آیا خودمان می‌توانیم ایراد تقه زدن گیربکس را رفع کنیم؟

بله، در برخی موارد می‌توانید برخی از مشکلات تقه زدن گیربکس را خودتان رفع کنید. اما باید توجه داشته باشید که تعمیر گیربکس یک فرآیند پیچیده است و نیاز به تخصص و تجهیزات خاصی دارد. در صورتی که شما تجربه و دانش کافی در زمینه تعمیرات خودرو ندارید، بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید. آنها می‌توانند با بررسی دقیق گیربکس و استفاده از تجهیزات تعمیر و تست مناسب، علت دقیق را تشخیص داده و تعمیر مناسب را انجام دهند. همچنین، تعمیرات نادرست می‌تواند باعث تشدید مشکلات و خرابی‌های بیشتر در گیربکس شود. بنابراین، بهتر است در موارد پیچیده و مشکلات جدی، به تعمیرکار متخصص مراجعه کنید.

 

هزینه رفع ایراد تقه زدن گیربکس چقدر است؟

هزینه رفع ایراد تقه زدن گیربکس ممکن است بستگی به عوامل مختلفی داشته باشد، از جمله:

1. نوع خودرو: هزینه تعمیر گیربکس ممکن است بستگی به نوع خودروی شما داشته باشد. خودروهای لوکس و با قدرت بیشتر معمولاً هزینه بیشتری برای تعمیر دارند.

2. نوع مشکل: هزینه تعمیر ممکن است بستگی به نوع مشکل موجود در گیربکس داشته باشد. مشکلات ساده‌تر ممکن است هزینه کمتری داشته باشند، در حالی که مشکلات جدی‌تر ممکن است هزینه بیشتری نیاز داشته باشند.

3. محل تعمیرگاه: هزینه تعمیر ممکن است بستگی به محل تعمیرگاه و قیمت‌های محلی در آن منطقه داشته باشد. قیمت‌ها در مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشند.

4. قطعات یدکی: در صورت نیاز به تعویض قطعات گیربکس، هزینه قطعات یدکی نیز باید در نظر گرفته شود. قیمت قطعات ممکن است بستگی به نوع خودرو و قطعه مورد نیاز داشته باشد.

با توجه به این عوامل، دقیق بودن هزینه رفع ایراد تقه زدن گیربکس بدون بررسی دقیق خودرو و مشکل موجود تقریباً غیرممکن است. بنابراین، بهتر است با مراجعه به یک تعمیرکار متخصص، بررسی و تخمین هزینه را انجام دهید.

 

تعمیر صدای تقه زدن گیربکس چقدر زمان می‌برد؟

زمان تعمیر صدای تقه زدن گیربکس بستگی به علت این صدا و وضعیت گیربکس دارد. اگر صدای تقه زدن ناشی از مشکلات کوچکی مانند کمبود روغن گیربکس یا کارکرد نادرست برخی قطعات باشد، تعمیر ممکن است در چند ساعت تا چند روز انجام شود. در این موارد، معمولاً تعویض روغن گیربکس و یا تنظیم مجدد برخی قطعات می‌تواند مشکل را برطرف کند.

اما اگر صدای تقه زدن ناشی از مشکلات جدی‌تری مانند خرابی قطعات داخلی گیربکس یا نیاز به تعویض قطعات باشد، زمان تعمیر ممکن است بیشتر باشد. در این صورت، تعمیر گیربکس ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشد، به علاوه زمان لازم برای سفارش قطعات جدید و تحویل آن‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود.

بهتر است با متخصصان گیربکس یا کارگاه تعمیرات خودرو مشورت کنید تا بتوانند بر اساس وضعیت خاص گیربکس شما، زمان تعمیر را به شما اعلام کنند.

امتیاز 5 از 5

برای رفع مشکل گیربکس خودروی خود و یا انجام سرویس های دوره ای، با کارشناسان ما تماس بگیرید:  ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

—————————————————————–

راه های ارتباطی با تعمیرگاه گیربکس پرشین

موبایل (میلاد کورد): ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

اینستاگرام: chaina_transmission@

کانال آپارات تعمیرگاه گیربکس پرشین

کانال یوتوب تعمیرگاه گیربکس پرشین

—————————————————————–

تعمیرگاه گیربکس پرشین، با مدیریت میلاد کورد، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ در زمینه تعمیرات تخصصی گیربکس‌های اتوماتیک و دنده‌ای انواع خودروهای لوکس چینی، کره‌ای و ژاپنی آغاز کرد.

این تعمیرگاه همواره به دنبال ارایه بهترین خدمات و سرویس ها به مشتریان خود بوده است و اکنون مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های عیب‌یاب تخصصی گیربکس دنده‌ای و اتوماتیک کلیه خودروها می باشد.

تعمیرگاه گیربکس پرشین جهت جلب رضایت شما مشتریان گرامی، خدماتی چون مشاوره تلفنی و همچنین خودروبر رایگان از سراسر نقاط تهران قرار داده است.

میلاد کورد: ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

آدرس: تهران، تهرانسر، بلوار گلها، کارواش گلها، تعمیرگاه گیربکس پرشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *