چرا گیربکس زوزه میکشد؟ رفع زوزه گیربکس

قطعات گیربکس جیلی

زوزه گیربکس

زوزه گیربکس به صدایی اشاره دارد که از گیربکس خودرو در هنگام عملکرد آن بشنوید. این صدا ممکن است به صورت یک صدای زنگ، خردلی، زوزه یا صداهای دیگری باشد. زوزه گیربکس ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود و نشانه‌ای از مشکل در عملکرد گیربکس باشد.

زوزه گیربکس به صدایی اشاره دارد که از گیربکس خودرو در هنگام عملکرد آن بشنوید. این صدا ممکن است به صورت یک صدای زنگ، خردلی، زوزه یا صداهای دیگری باشد. زوزه گیربکس ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود و نشانه‌ای از مشکل در عملکرد گیربکس باشد.

علت اصلی زوزه گیربکس معمولاً به کمبود روغن گیربکس برمی‌گردد. روغن گیربکس عملکرد صحیح قطعات داخلی گیربکس را فراهم می‌کند و در صورت کمبود آن، اصطکاک بین قطعات افزایش می‌یابد و ممکن است زوزه ایجاد شود.

علاوه بر کمبود روغن، سایر علل زوزه گیربکس ممکن است شامل سایش و خرابی قطعات داخلی گیربکس، نقص در قطعات گیربکس، تنظیم نادرست قطعات گیربکس، شرایط رانندگی سخت و تغییرات دمایی شدید باشد.

در هر صورت، زوزه گیربکس نشانه‌ای از مشکل در عملکرد گیربکس است و بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید تا علت زوزه را تشخیص داده و تعمیر کند.

 

چرا گیربکس زوزه می کشد؟

زوزه کشیدن گیربکس ممکن است به دلایل مختلفی باشد. برخی از این دلایل عبارتند از:

1. کمبود روغن: یکی از دلایل اصلی زوزه کشیدن گیربکس، کمبود روغن است. روغن گیربکس عملکرد صحیح قطعات داخلی گیربکس را فراهم می‌کند و از ایجاد اصطکاک زیاد بین قطعات جلوگیری می‌کند. در صورت کمبود روغن، اصطکاک بین قطعات افزایش می‌یابد و ممکن است باعث زوزه کشیدن گیربکس شود.

2. سایش و خرابی قطعات: سایش زیاد و خرابی قطعات داخلی گیربکس نیز می‌تواند زوزه کشیدن گیربکس را تولید کند. اگر قطعات گیربکس به علت سایش زیاد یا خرابی ناصحیح، نامناسب یا نقص در تنظیم قرار گیرند، زوزه کشیدن مشاهده می‌شود.

3. نقص در قطعات گیربکس: وجود نقص در قطعات گیربکس مانند بلبرینگ‌ها، دنده‌ها یا دیگر قطعات می‌تواند باعث زوزه کشیدن گیربکس شود. این نقص ممکن است به دلیل تولید نادرست یا نقص در فرآیند ساخت قطعات، تنظیم نادرست قطعات گیربکس یا سایر عوامل باشد.

4. شرایط رانندگی: برخی شرایط رانندگی مانند بار زیاد، رانندگی در شرایط سخت، تغییرات دمایی شدید و سایر عوامل می‌تواند باعث زوزه کشیدن گیربکس شود.

در هر صورت، زوزه کشیدن گیربکس نشانه‌ای از مشکل در عملکرد گیربکس است و بهتر است به یک تعمیرکار متخصص مراجعه کنید تا علت زوزه کشیدن را تشخیص داده و تعمیر کند.

 

چطور صدای زوزه گیربکس را برطرف کنیم

برای برطرف کردن صدای زوزه گیربکس، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. بررسی سطح روغن گیربکس: ابتدا سطح روغن گیربکس را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که سطح آن در حد مطلوب است. در صورت نیاز، روغن گیربکس را تعویض کنید.

2. بررسی و تعویض روغن گیربکس: اگر روغن گیربکس قدیمی یا آلوده است، ممکن است باعث ایجاد صدا شود. در این صورت، روغن گیربکس را تعویض کنید و از نوع و مقدار مناسب استفاده کنید.

3. بررسی و تعویض قطعات سایلنت بلوک: سایلنت بلوک‌ها قطعاتی هستند که در گیربکس برای جلوگیری از انتقال صدا استفاده می‌شوند. اگر سایلنت بلوک‌ها فرسوده یا آسیب دیده هستند، ممکن است صدای زوزه ایجاد شود. در این صورت، قطعات سایلنت بلوک را تعویض کنید.

4. بررسی و تعویض قطعات سایر: صدای زوزه ممکن است به دلیل فرسودگی یا آسیب در قطعات دیگر گیربکس نیز ایجاد شود. بررسی و تعویض قطعات مشکوک مانند بلبرینگ‌ها، دنده‌ها و شفت‌ها می‌تواند به برطرف کردن صدا کمک کند.

5. مراجعه به تعمیرگاه: اگر با انجام مراحل فوق نتوانستید صدای زوزه را برطرف کنید، بهتر است به یک تعمیرگاه متخصص مراجعه کنید. تکنسین‌های ماهر می‌توانند علت دقیق صدا را تشخیص داده و تعمیرات لازم را انجام دهند.

توجه داشته باشید که برطرف کردن صدای زوزه گیربکس بستگی به علت دقیق آن دارد و ممکن است نیاز به تعویض قطعات یا تعمیرات پیچیده‌تری داشته باشد.

 

علت زوزه کشیدن ماشین در سرعت پایین

زوزه کشیدن ماشین در سرعت پایین ممکن است به دلایل مختلفی باشد. در زیر چند علت محتمل برای این مشکل ذکر شده است:

1. ترمز‌ها: یکی از علل اصلی زوزه کشیدن ماشین در سرعت پایین، مشکل در ترمز‌ها است. اگر ترمز‌ها فرسوده شده یا کثیف شده باشند، ممکن است زوزه‌ای تولید کنند. در این صورت، تعمیر یا تعویض ترمز‌ها ممکن است لازم باشد.

2. روغن ترمز: سطح کم روغن ترمز نیز می‌تواند باعث زوزه کشیدن ماشین در سرعت پایین شود. در صورتی که سطح روغن ترمز پایین باشد، باید روغن ترمز را تکمیل کنید یا سیستم ترمز را بررسی کنید.

3. سیستم تعلیق: مشکل در سیستم تعلیق ماشین نیز می‌تواند زوزه کشیدن در سرعت پایین را تولید کند. اگر قطعات سیستم تعلیق فرسوده شده یا خراب شده باشند، ممکن است زوزه‌ای تولید کنند. در این صورت، تعمیر یا تعویض قطعات سیستم تعلیق لازم است.

4. روغن موتور: سطح کم روغن موتور نیز می‌تواند باعث زوزه کشیدن ماشین در سرعت پایین شود. در صورتی که سطح روغن موتور پایین باشد، باید روغن موتور را تکمیل کنید یا سیستم روغن‌ریز را بررسی کنید.

5. سیستم انتقال قدرت: مشکل در سیستم انتقال قدرت ماشین نیز می‌تواند زوزه کشیدن در سرعت پایین را تولید کند. اگر قطعات سیستم انتقال قدرت فرسوده شده یا خراب شده باشند، ممکن است زوزه‌ای تولید کنند. در این صورت، تعمیر یا تعویض قطعات سیستم انتقال قدرت لازم است.

توصیه می‌شود در صورتی که مشکل زوزه کشیدن ماشین در سرعت پایین برطرف نشود، به یک تکنسین ماهر مراجعه کنید تا علت دقیق مشکل را تشخیص دهد و تعمیرات لازم را انجام دهد.

 

علت زوزه کشیدن گیربکس در سرعت بالا

زوزه کشیدن گیربکس در سرعت بالا ممکن است به دلایل مختلفی باشد. در ادامه، چند علت محتمل را بررسی می‌کنیم:

1. کمبود روغن: یکی از علل رایج زوزه کشیدن گیربکس در سرعت بالا، کمبود روغن است. اگر سطح روغن گیربکس کم باشد یا روغن استفاده شده کثیف یا خراب باشد، این مشکل رخ می‌دهد. در این صورت، باید سطح روغن را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

2. کمبود روغن در محورها: اگر روغن محورها کافی نباشد، ممکن است زوزه کشیدن گیربکس در سرعت بالا رخ دهد. در این صورت، باید سطح روغن محورها را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تکمیل کنید.

3. خرابی بلبرینگ‌ها: بلبرینگ‌های گیربکس که برای حرکت صاف و بی‌صدا محورها استفاده می‌شوند، ممکن است خراب شوند. این خرابی می‌تواند زوزه کشیدن در سرعت بالا را تولید کند. در این صورت، باید بلبرینگ‌ها را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.

4. خرابی دنده‌ها: خرابی دنده‌ها نیز می‌تواند زوزه کشیدن در سرعت بالا را تولید کند. اگر دنده‌ها خراب یا فرسوده شده باشند، ممکن است صداهای ناخوشایندی تولید شود. در این صورت، باید گیربکس را بررسی کرده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

توجه داشته باشید که این تنها چند علت محتمل برای زوزه کشیدن گیربکس در سرعت بالا هستند و برای تشخیص دقیقتر و رفع مشکل، بهتر است یک تکنسین ماهر را مشاوره کنید.

 

علت زوزه کشیدن گیربکس دستی چیست؟

زوزه کشیدن گیربکس دستی ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد. در ادامه، چند علت متداول برای زوزه کشیدن گیربکس دستی را بررسی می‌کنیم:

1. روغن گیربکس: یکی از علل اصلی زوزه کشیدن گیربکس دستی، کمبود یا کیفیت نامناسب روغن گیربکس است. روغن گیربکس باید به طور منظم تعویض و سطح آن بررسی شود. اگر روغن گیربکس کثیف یا کمبود داشته باشد، ممکن است زوزه ایجاد شود.

2. سیستم کلاچ: کلاچ گیربکس دستی مسئول برقراری اتصال بین موتور و گیربکس است. اگر کلاچ فرسوده یا تنظیم نشده باشد، ممکن است زوزه ایجاد شود. در این صورت، تنظیم مجدد کلاچ یا تعویض آن ممکن است لازم باشد.

3. بلبرینگ ها: بلبرینگ ها در گیربکس دستی نقش مهمی در حرکت صاف و بی صدا دسته گیربکس ایفا می‌کنند. اگر بلبرینگ ها فرسوده یا خراب شده باشند، ممکن است زوزه ایجاد شود. در این صورت، تعویض بلبرینگ ها لازم است.

4. قطعات فرسوده یا خراب: قطعات داخلی گیربکس دستی ممکن است به مرور زمان فرسوده شوند یا خرابی داشته باشند. این شامل دنده ها، شافت ها و دیگر قطعات مکانیکی است. اگر قطعات داخلی گیربکس خراب شده یا فرسوده باشند، ممکن است زوزه ایجاد شود و نیاز به تعمیر یا تعویض قطعات باشد.

در هر صورت، برای تشخیص دقیق تر و رفع مشکل زوزه کشیدن گیربکس دستی، بهتر است به یک تعمیرکار ماهر مراجعه کنید. او می‌تواند با بررسی و تست گیربکس، علت دقیق زوزه را تشخیص داده و راه حل مناسب را پیشنهاد کند.

 

مکمل زوزه گیربکس برای رفع صدای زوزه گیربکس

برای رفع صدای زوزه گیربکس، می‌توانید از مکمل‌های زوزه گیربکس استفاده کنید. این مکمل‌ها معمولاً به صورت افزودنی‌هایی به روغن گیربکس اضافه می‌شوند و به کاهش سایش و صداهای زوزه در گیربکس کمک می‌کنند. برخی از مکمل‌های زوزه گیربکس شامل مواد روان‌کننده و ضدسایش هستند که می‌توانند صداهای ناشی از سایش قطعات را کاهش دهند.

قبل از استفاده از هر نوع مکمل، بهتر است با تعمیرکار یا تخصصی در این زمینه مشورت کنید. آنها می‌توانند به شما راهنمایی کنند که آیا استفاده از مکمل زوزه گیربکس برای خودرو شما مناسب است یا خیر. همچنین، توجه داشته باشید که استفاده از مکمل‌های زوزه گیربکس ممکن است تنها به موقتی کاهش صداها را ایجاد کند و مشکل اصلی را حل نکند. در برخی موارد، نیاز به تعمیر یا تعویض قطعات گیربکس ممکن است وجود داشته باشد.

 

تفاوت زوزه کشیدن گیربگس و دیفرانسل

زوزه کشیدن گیربکس و دیفرانسیل دو مفهوم متفاوت در خودروها هستند:

1. گیربکس: گیربکس یک سیستم مکانیکی است که برای تغییر سرعت و گشتاور موتور به چرخ‌ها استفاده می‌شود. گیربکس معمولاً دارای چندین دنده است که به کمک آنها می‌توان سرعت و گشتاور موتور را تنظیم کرد. زوزه کشیدن گیربکس به معنای تغییر دنده در گیربکس است. زمانی که گیربکس زوزه می‌کشد، به معنای این است که دنده‌ای که در حال حرکت است تغییر می‌کند و این تغییر ممکن است به دلیل عدم هماهنگی در سیستم گیربکس یا استفاده نادرست از دنده‌ها رخ دهد.

2. دیفرانسیل: دیفرانسیل نیز یک سیستم مکانیکی است که در خودروها استفاده می‌شود. وظیفه دیفرانسیل، توزیع گشتاور موتور بین دو چرخ پشتی خودرو است. دیفرانسیل به عنوان یک جعبه چرخ‌ها عمل می‌کند و در حین رانندگی، چرخ‌ها به سرعت‌های مختلفی می‌چرخند. زوزه کشیدن دیفرانسیل به معنای وجود مشکل در عملکرد دیفرانسیل است که ممکن است به دلیل خرابی یا نقص در سیستم دیفرانسیل رخ دهد.

بنابراین، تفاوت اصلی بین زوزه کشیدن گیربکس و دیفرانسیل این است که زوزه کشیدن گیربکس به تغییر دنده در گیربکس اشاره دارد، در حالی که زوزه کشیدن دیفرانسیل به مشکل در عملکرد دیفرانسیل اشاره دارد.

 

صداهای مختلفی که از گیربکس شنیده می شود

گیربکس خودرو یکی از اجزای مهم است که در حین عملکرد خودرو صداهای مختلفی تولید می‌کند. برخی از صداهای معمول که ممکن است از گیربکس شنیده شوند عبارتند از:

1. صدای چرخش: هنگامی که خودرو در حال حرکت است، صدای چرخش قطعات داخل گیربکس ممکن است شنیده شود. این صدا معمولاً به علت تماس بین دنده‌ها و قطعات گیربکس ایجاد می‌شود.

2. صدای تغییر دنده: هنگامی که راننده دنده خودرو را تغییر می‌دهد، صدایی که از گیربکس شنیده می‌شود ممکن است متفاوت باشد. این صدا معمولاً به علت جابجایی دنده‌ها و قطعات گیربکس ایجاد می‌شود.

3. صدای سیستم کلاچ: هنگامی که کلاچ خودرو فشرده می‌شود، صدایی که از گیربکس شنیده می‌شود ممکن است متفاوت باشد. این صدا معمولاً به علت تماس بین قطعات کلاچ و قطعات گیربکس ایجاد می‌شود.

4. صدای روغن‌ریزی: در برخی موارد، صدای روغن‌ریزی از گیربکس شنیده می‌شود که ممکن است به علت نقص در سیستم روانکاری گیربکس باشد. این صدا نشان‌دهنده نیاز به تعمیر و نگهداری است.

مهم است بدانید که صداهایی که از گیربکس شنیده می‌شوند ممکن است به علت عوامل مختلفی مانند سن خودرو، کیفیت قطعات و نگهداری صحیح گیربکس متفاوت باشند. در صورتی که صداها نگران‌کننده یا غیرعادی به نظر می‌رسند، بهتر است خودرو را به یک تعمیرکار متخصص معرفی کنید تا مشکل را بررسی و رفع کند.

 

آیا ایجاد صدای زوزه در گیربکس اتوماتیک طبیعی است؟

صدای زوزه در گیربکس اتوماتیک ممکن است در برخی موارد طبیعی باشد، اما در برخی موارد نشانه‌ای از مشکلات می‌باشد. برای ارزیابی صحت صدای زوزه در گیربکس اتوماتیک، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

1. میزان صدا: اگر صدای زوزه در گیربکس اتوماتیک شما بسیار کم و غیرمزاحم است و با تغییر سرعت یا شتاب گیری تغییر نمی‌کند، احتمالاً این صدا طبیعی است و نیاز به نگرانی ندارید.

2. تغییرات صدا: اگر صدای زوزه در گیربکس اتوماتیک شما با تغییر سرعت یا شتاب گیری تغییر می‌کند و بیشتر می‌شود، ممکن است نشانه‌ای از مشکلات در گیربکس باشد. در این صورت، توصیه می‌شود به یک تکنسین ماهر مراجعه کنید تا علت دقیق مشکل را تشخیص دهد و تعمیرات لازم را انجام دهد.

3. صدای غیرمعمول: اگر صدای زوزه در گیربکس اتوماتیک شما غیرمعمول، بلند و مزاحم است و با تغییر سرعت یا شتاب گیری تغییر می‌کند، احتمالاً نشانه‌ای از مشکلات جدی در گیربکس است. در این صورت، توصیه می‌شود به یک تکنسین ماهر مراجعه کنید و ماشین را بررسی و تعمیر کنید.

در هر صورت، برای اطمینان بیشتر و بررسی دقیق‌تر، بهتر است با یک تکنسین ماهر مشورت کنید تا صدای زوزه در گیربکس اتوماتیک شما را بررسی کند و نظر خود را اعلام کند.

امتیاز 4.3 از 5

برای رفع مشکل گیربکس خودروی خود و یا انجام سرویس های دوره ای، با کارشناسان ما تماس بگیرید:  ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

—————————————————————–

راه های ارتباطی با تعمیرگاه گیربکس پرشین

موبایل (میلاد کورد): ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

اینستاگرام: chaina_transmission@

کانال آپارات تعمیرگاه گیربکس پرشین

کانال یوتوب تعمیرگاه گیربکس پرشین

—————————————————————–

تعمیرگاه گیربکس پرشین، با مدیریت میلاد کورد، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ در زمینه تعمیرات تخصصی گیربکس‌های اتوماتیک و دنده‌ای انواع خودروهای لوکس چینی، کره‌ای و ژاپنی آغاز کرد.

این تعمیرگاه همواره به دنبال ارایه بهترین خدمات و سرویس ها به مشتریان خود بوده است و اکنون مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های عیب‌یاب تخصصی گیربکس دنده‌ای و اتوماتیک کلیه خودروها می باشد.

تعمیرگاه گیربکس پرشین جهت جلب رضایت شما مشتریان گرامی، خدماتی چون مشاوره تلفنی و همچنین خودروبر رایگان از سراسر نقاط تهران قرار داده است.

میلاد کورد: ۰۹۱۲۹۰۹۸۹۵۰

آدرس: تهران، تهرانسر، بلوار گلها، کارواش گلها، تعمیرگاه گیربکس پرشین

2 پاسخ

  1. بادرودخودروپرایدمدل۸۸گیربکس دستی واسکازین فول ولی دنده دو وچهار زوزه میکشه ایرادکجاس؟آیامیشه برطرف کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *